Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích

01.11.2015 00:00
  • Všichni chovatelé včel jsou povinni do 30. 9. 2014 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby zabraly celou plochu dna úlu.
  • Provést ošetření přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období od 10. října do 31. prosince v intervalu 14 – 21 dnů v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo
  • jiným VLP pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití